• Sizi Ehliyet Sınavına Değil, Trafiğe Hazırlıyoruz.

İlkyardım Testi

1 : Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?






2 : Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC`si içinde yer almaz?






3 : Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?






4 : Yaralının araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir?






5 : Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?






6 : Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?






7 : Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?






8 : Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?






9 : Kazazedede boyun travması yoksa, hava yolunu açmak için verilebilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?






10 : Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?






11 : Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşıt sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?






12 : Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?






13 : Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?






14 : Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?






15 : Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?