• Sizi Ehliyet Sınavına Değil, Trafiğe Hazırlıyoruz.
Trafik ve Çevre Eğitimi

Trafik ve Çevre Eğitimi

Kursiyerlerimizin; 

 • Trafik levhalarını tanımaları ve bunlara uymayı alışkanlık haline getirmeleri
 • Sürücü davranışlarını etkileyen faktörleri tanımaları
 • Trafik işaretlerini, trafiği yöneten kişileri tanımaları ve ayırt etmeleri
 • Trafik işaretleri ile trafiği yöneten kişilerin hareketlerine göre davranmaları
 • Kara yoluna ve trafik işaretlerine zarar vermenin meydana getireceği tehlike ve engellerin farkına varmaları ve bunları korumaları ve zarar veren kimselere engel olmaları
 • Araç sürerken karayolunu kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları
 • Geçiş üstünlüğüne sahip araçları tanımaları ve gerektiğinde bu araçlara yol vermeleri
 • Karşılaştığı trafik kazalarında üzerine düşen sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmeleri
 • Motorlu araçların karayolu trafiğine katılabilmesi için yapılacak tescil işlemlerini yaptırmaları ve tescil plakalarını tanımaları
 • Çevre kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerini kavramaları
 • Haritadan yararlanarak yer ve yön bulmaları

gibi bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlıyoruz.